Meaningful Meeting Nyenrode

18-02-2015

initiatief

Move organiseert projecten waarin studenten en kinderen uit aandachtswijken elkaar en elkaars leefwereld leren kennen en de kans krijgen hun talenten verder te ontwikkelen.

Samen krijgen zij het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van een kortlopend traject. Move is momenteel actief in vijf studentensteden (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Delft en Leiden). Dit jaar willen zij dit aantal verdubbelen.

Meaningful Meeting Nyenrode

Vragen

Het vraagstuk dat Move tijdens deze Meaningful Meeting heeft ingebracht had te maken met de samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven in de steden waar zij actief zijn. Hun concrete vragen waren:

  • Hoe kunnen we samen met lokale bedrijven optrekken in het bereiken van onze doelen?
  • Welke toevoegde waarde kunnen we deze bedrijven bieden?
  • Op welke wijze kunnen we deze bedrijven bereiken en zo betrekken bij ons werk?

Tijdens deze avond heeft Jacco van Mersbergen, Directeur van Move, meer verteld over de aanpak die zij hanteren.

Initiatief 2

‘t Hof van Cartesius is een kleinschalige, organische gebiedsontwikkeling in de Vlampijpzone van het Cartesiusgebied in Utrecht.

Het project heeft op een aantal punten hoge ambities: Het Hof van Cartesius wordt een vernieuwende groene werkplek in Utrecht, ambitie is om niet alleen de architectuur maar de totale stedenbouwkundige ontwikkeling circulair te ontwikkelen. Een uniek praktijkvoorbeeld van innovatieve, spontane stedenbouw als pilot in het Cartesiusgebied, maar ook voor braakliggende terreinen elders in de wereld. Het is een letterlijke proeftuin in de tijdelijkheid van de stedenbouw, waarin mogelijkheden van kortstondig en veranderlijke heden onderzocht kunnen worden.

Vragen

De vraag die 't Hof van Cartesius heeft voorgelegd aan ons als snowflakes was:

Hoe kunnen we ons plan haalbaarder maken? Op welke innovatieve manieren kunnen we de kosten omlaag krijgen en /of juist onze verdiensten omhoog? Of is gebruik maken van subsidies / sponsoring de methode?

Deelnemers

De volgende personen waren gisteren aanwezig tijdens deze Meaningful Meeting:   

Anita
Slavenburg
Caroline in 't Veld
Charlotte Ernst
Derk Bothe
Francis Kam
Hans Veenman
Ingrid Aarsman
Jacco van Mersbergen
Johanna Rakers
Lisette Reek
Marcel Poldermans
Marianne Driessen
Mariken Gaandersen
Mascha Damen
Michiel Bodt
Michiel Daalmans
Miranda Holland
monique cornelissen
Monique Neyzen
Petrosjan Damen
Rene van Gijzen
Sandra Gevaert
Stephanie Copier
Wina Smeek